Studentské spolky

Studentský život má na FF UK silnou a dlouhou tradici. FF UK je ostatně jedinou fakultou v ČR, kde studenti tvoří téměř polovinu složení akademického senátu, a mohou tak výrazně ovlivňovat nejen dění na fakultě, ale i její řízení.

V současné době při FF UK funguje více než 40 studentských spolků.

Pojďte si popovídat přímo se studenty: stačí vstoupit do místnosti!

Upozorňujeme, že některé studentské spolky jsou na chatu přítomny pouze v určitý čas, nikoliv po celou dobu konání Dne otevřených dveří FF UK.

Všeobecné informace
o studentském a spolkovém životě
10.00–18.00 ukončeno
Český egyptologický ústav
Ústav klasické archeologie
Ústav pro archeologii
10.00–18.00 ukončeno
Ústav germánských studií
Oddělení germanistiky
12.30–14.30 ukončeno
Ústav světových dějin
Ústav českých dějin
Ústav pro sociální a hospodářské dějiny
10.00–18.00 ukončeno
Ústav germánských studií
Finská studia
10.00–11.30 ukončeno
Fonetický ústav 10.00–18.00 ukončeno
Katedra andragogiky
a personálního řízení
10.00–14.00 ukončeno
Ústav translatologie 15.30–17.30 ukončeno
Katedra psychologie 18.00–20.00 ukončeno
Katedra středoevropských studií 10.00–12.30 ukončeno
Ústav anglického jazyka a didaktiky
Ústav anglofonních literatur a kultur
10.00–18.00 ukončeno
Univerzitní křesťanské hnutí 10.30–12.30
14:30–15:30
ukončeno
wikisofia 14.00–18.00 ukončeno