Podej si přihlášku ke studiu na FF UK!

Prezentace přednesené v rámci Dne otevřených dveří FF UK 14. ledna 2023
jsou k dispozici ke zhlédnutí v archivu zde.

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně organizace přijímacího řízení
a podání přihlášek nás neváhejte kontaktovat.