PROGRAM DOD 2024

MÍSTNOSTČASPROGRAM
10410:00 Sociální práce (Bc.)
Katedra sociální práce
10411:00Anglický jazyk (NMgr.),
Anglofonní literatury a kultury (NMgr.)
Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur
10412:00Sociologie (Bc., NMgr.)
Katedra sociologie
10413:00obecné informace o studiu sdružených programů ("dvojobor")
10414:00Informační studia a knihovnictví (Bc.),
Informace, média a knižní kultura (NMgr.),
Studia nových médií (NMgr.)
Ústav informačních studií a knihovnictví
10415:00Pedagogika (Bc., NMgr.)
Katedra pedagogiky
10416:00Český jazyk a literatura (NMgr.),
Učitelství ČJ a literatury pro střední školy (NMgr.),
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ (NMgr.)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky
131 (aula)10:00Anglistika – amerikanistika (Bc.),
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur
131 (aula)11:00obecné informace o přijímacím řízení 2024/2025
131 (aula)12:00obecné informace o programech se zaměřením na vzdělávání + učitelské programy
131 (aula)13:00Politologie (Bc.),
Politické teorie (NMgr.)
Ústav politologie
131 (aula)14:00Český jazyk a literatura (Bc.),
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky
131 (aula)15:00Andragogika a personální řízení (Bc., NMgr.)
Katedra andragogiky a personálního řízení
131 (aula)16:00Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – angličtina,francouzština, němčina, ruština, španělština (Bc.),
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (Bc.),
Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (NMgr.),
Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (NMgr.)
Ústav translatologie
131 (aula)17:00Psychologie (Bc., NMgr.)
Katedra psychologie
20010:00Historie (Bc.),
Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin
20011:00Historie – evropská studia (Bc.),
Historie – obecné dějiny (NMgr.)
Ústav světových dějin
20012:00Středověká studia (NMgr.)
Ústav pro archeologii
20013:00Historie – české dějiny v evropském kontextu (NMgr.)
Učitelství historie pro střední školy (NMgr.)
Ústav českých dějin,
Historie – hospodářské a sociální dějiny (NMgr.)
Ústav hospodářských a sociálních dějin
20014:00Archeologie pravěku a středověku (Bc., NMgr.)
Ústav pro archeologii
20015:00Dějiny umění (Bc., NMgr.)
Ústav pro dějiny umění
20016:00Muzejní studia (NMgr.)
Ústav českých dějin
20017:00Střední a východní Evropa: Dějiny, politika a kultura / Ostmitteleuropa: Geschichte, Politik und Kultur (NMgr.)
Ústav hospodářských a sociálních dějin
201
+
online
10:00Bohemistika pro cizince (Bc., NMgr.)
Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
20111:00Středoevropská studia – Maďarská studia, Polonistika, Romistika (Bc.),
Středoevropská studia – Maďarská studia, Polonistika, Romistika (NMgr.)
Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
20112:00Východoevropská studia (Bc., NMgr.)
Ústav východoevropských studií
20113:00Ruský jazyk a literatura (Bc., NMgr.),
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.),
Učitelství RJ pro střední školy (NMgr.)
Ústav východoevropských studií
201
+
ONLINE
14:00Rossijskije issledovaniija – Ruská studia, Russian Studies (NMgr.)
Ústav východoevropských studií
ONLINE SE MŮŽETE PŘIPOJIT ZDE
20115:00Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., NMgr.)
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
20116:00Veřejná správa a spisová služba (Bc., NMgr.)
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
20117:00Iberoamerikanistika (NMgr.)
Středisko ibero-amerických studií
21710:00Jazyky a komunikace neslyšících (Bc.)
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
21711:00Blízkovýchodní studia (Bc., NMgr.),
Hebraistika a židovská studia (NMgr.)
Katedra blízkovýchodních studií
21713:00Religionistika (Bc., NMgr.)
Ústav filosofie a religionistiky
21714:00Italianistika (Bc., NMgr.)
Ústav románských studií
21715:00Estetika (Bc., NMgr.)
Katedra estetiky
21716:00Komparatistika (NMgr.)
Ústav české literatury a komparatistiky
21717:00Empirická a komparativní lingvistika (NMgr.)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
30010:00Francouzská filologie (Bc., NMgr.),
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.),
Učitelství FJ a literatury pro střední školy (NMgr.)
Ústav románských studií
30011:00Hispanistika (Bc., NMgr.),
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávaní (Bc.),
Učitelství ŠJ a literatury pro střední školy (NMgr.)
Ústav románských studií
30012:00Filozofie (Bc., NMgr.),
Učitelství filozofie pro SŠ (NMgr.)
Ústav filosofie a religionistiky
30013:00Germánská a severoevropská studia – Germanistika (Bc.),
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav germánských studií
30014:00Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika: modul dánština (Bc.),
Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika (NMgr.)
Ústav germánských studií
30015:00Germánská a severoevropská studia – Finština (Bc.),
Germánská a severoevropská studia – Finská filologie (NMgr.)
Oddělení finských studií, Ústav germánských studií
30016:00Logika (Bc., NMgr.) ,
Katedra logiky
300
+
online
17:00Logic (NMgr.)
Katedra logiky
30110:00Filmová studia (Bc., NMgr.)
Katedra filmových studií
30111:00Divadelní věda (Bc., NMgr.)
Katedra divadelní vědy
30112:00Hudební věda (Bc., NMgr.)
Ústav hudební vědy
30113:00Fonetika (Bc., NMgr.)
Fonetický ústav
30114:00Asijská studia – Tibetanistika (Bc., NMgr.)
Ústav asijských studií
30115:00Asijská studia – Koreanistika (Bc., NMgr.)
Ústav asijských studií
30116:00Asijská studia – Japanologie (Bc., NMgr.)
Ústav asijských studií
30117:00Sinologie (Bc., NMgr.)
Katedra sinologie
31710:00Řecká a latinská studia – Novořecký jazyk a literatura (Bc.),
Řecká a latinská studia – ostatní specializace (Bc.),
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav řeckých a latinských studií
31711:00Řecká a latinská studia (NMgr.),
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.)
Ústav řeckých a latinských studií
31712:00Klasická archeologie (Bc., NMgr.)
Ústav pro klasickou archeologii
31713:00Etnologie a kulturní antropologie (Bc., NMgr.)
Ústav etnologie
31714:00Germánská a severoevropská studia – Germanistika (NMgr.),
Ústav germánských studií
31715:00Germánská a severoevropská studia – Nederlandistika (NMgr.)
Ústav germánských studií
31716:00Obecná lingvistika (Bc., NMgr.)
Ústav obecné lingvistiky
42311:00Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr.)
Ústav bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících
Změna programu vyhrazena.