PROGRAM DOD 2023

Program ke stažení ZDE.

MÍSTNOSTČASPROGRAM
10410:00„Při volbě oboru máte hlasy dva. Jak zvýšit své šance stát se příští hlavou státu“ aneb Dvouoborové studium na FF UK
10411:00Srovnávací jazykověda: modul chetitština (Bc.)
Ústav starého Předního východu
10412:00Egypt a Přední východ ve starověku (Bc.)
Český egyptologický ústav
10413:00Asijská studia – Mongolistika (Bc., NMgr.)
Ústav asijských studií
10414:00Střední a východní Evropa: Dějiny, politika a kultura / Ostmitteleuropa: Geschichte, Politik und Kultur (NMgr.)
Ústav hospodářských a sociálních dějin
10415:00Informační studia a knihovnictví (Bc.),
Informace, média a knižní kultura (NMgr.),
Studia nových médií (NMgr.)
Ústav informačních studií a knihovnictví
10416:00Český jazyk a literatura (NMgr.),
Učitelství ČJ a literatury pro střední školy (NMgr.),
Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro SŠ (NMgr.)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky
10417:00Empirická a komparativní lingvistika (NMgr.)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
131
aula
10:00Anglistika – amerikanistika (Bc.),
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur
131
aula
11:00Andragogika a personální řízení (Bc., NMgr.)
Katedra andragogiky a personálního řízení
131
aula
12:00obecné informace o přijímacím řízení 2023/2024
131
aula
13:00informace o programech se zaměřením na vzdělávání
131
aula
14:00Český jazyk a literatura (Bc.),
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky
131
aula
15:00Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – angličtina,francouzština, němčina, ruština, španělština (Bc.),
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (Bc.),
Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (NMgr.),
Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (NMgr.)
Ústav translatologie
131
aula
16:00Politologie (Bc.),
Politické teorie (NMgr.)
Ústav politologie
131
aula
17:00Psychologie (Bc., NMgr.)
Katedra psychologie
20010:00Historie – evropská studia (Bc.),
Historie – obecné dějiny (NMgr.)
Ústav světových dějin
20011:00Historie (Bc.),
Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin
20012:00Historie – české dějiny v evropském kontextu (NMgr.)
Učitelství historie pro střední školy (NMgr.)
Ústav českých dějin,
Historie – hospodářské a sociální dějiny (NMgr.)
Ústav hospodářských a sociálních dějin
20013:00Muzejní studia (NMgr.)
Ústav českých dějin
20014:00Středověká studia (NMgr.) ZRUŠENO!
Ústav pro archeologii
20015:00Sociologie (Bc., NMgr.)
Katedra sociologie
20016:00Sociální práce (Bc., NMgr.)
Katedra sociální práce
20017:00Dějiny umění (Bc., NMgr.)
Ústav pro dějiny umění
online10:00Bohemistika pro cizince (Bc., NMgr.)
Ústav bohemistických studií
20911:00Středoevropská studia – Maďarská studia, Polonistika, Romistika (Bc.),
Středoevropská studia – Maďarská studia, Polonistika, Romistika (NMgr.)
Katedra středoevropských studií
20912:00Veřejná správa a spisová služba (Bc., NMgr.)
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
20913:00Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., NMgr.)
Katedra pomocných věd historických a archivního studia
20914:00Asijská studia – Indologie: modul hindština (Bc.),
Asijská studia – Indologie: modul bengálština (NMgr.)
Ústav asijských studií
20915:00Východoevropská studia (Bc., NMgr.)
Ústav východoevropských studií
20916:00Ruský jazyk a literatura (Bc., NMgr.),
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Bc.),
Učitelství RJ pro střední školy (NMgr.)
Ústav východoevropských studií
online17:00Rossijskije issledovaniija – Ruská studia, Russian Studies (NMgr.)
Ústav východoevropských studií
21710:00Archeologie pravěku a středověku (Bc., NMgr.)
Ústav pro archeologii
21711:00Klasická archeologie (Bc., NMgr.)
Ústav pro klasickou archeologii
21712:00Germánská a severoevropská studia – Finština (Bc.),
Germánská a severoevropská studia – Finská filologie (NMgr.)
Oddělení finských studií, Ústav germánských studií
21713:00Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika: modul norština (Bc.),
Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika (NMgr.)
Ústav germánských studií
21714:00Religionistika (Bc., NMgr.)
Ústav filosofie a religionistiky
21715:00Sinologie (Bc., NMgr.)
Katedra sinologie
21716:00Asijská studia – Koreanistika (Bc., NMgr.)
Ústav asijských studií
21717:00Logika (Bc., NMgr.) ,
Logic (NMgr.)
Katedra logiky
300 10:00Francouzská filologie (Bc., NMgr.),
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.),
Učitelství FJ a literatury pro střední školy (NMgr.)
Ústav románských studií
30011:00Anglický jazyk (NMgr.),
English Language and Linguistics (NMgr.),
Anglofonní literatury a kultury (NMgr.),
Učitelství AJ a literatury pro SŠ (NMgr.)
Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur
30012:00Hispanistika (Bc., NMgr.),
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávaní (Bc.),
Učitelství ŠJ a literatury pro střední školy (NMgr.)
Ústav románských studií
30013:00Italianistika (Bc., NMgr.)
Ústav románských studií
30014:00Filozofie (Bc., NMgr.),
Učitelství filozofie pro SŠ (NMgr.)
Ústav filosofie a religionistiky
30015:00Estetika (Bc., NMgr.)
Katedra estetiky
30016:00Pedagogika (Bc., NMgr.)
Katedra pedagogiky
30017:00Iberoamerikanistika (NMgr.)
Středisko ibero-amerických studií
30110:00Filmová studia (Bc., NMgr.)
Katedra filmových studií
30111:00Germánská a severoevropská studia – Germanistika (Bc.),
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav germánských studií
30112:00Blízkovýchodní studia (Bc., NMgr.),
Hebraistika a židovská studia (Bc.)
Katedra Blízkého východu
30113:00Asijská studia – Tibetanistika (NMgr.)
Ústav asijských studií
30114:00Asijská studia – Japanologie (Bc., NMgr.)
Ústav asijských studií
30115:00Divadelní věda (Bc., NMgr.)
Katedra divadelní vědy
30116:00Obecná lingvistika (Bc., NMgr.)
Ústav obecné lingvistiky
30117:00Jihovýchodoevropská studia (NMgr.)
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
31710:00Řecká a latinská studia – Novořecký jazyk a literatura (Bc.),
Řecká a latinská studia – ostatní specializace (Bc.),
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Ústav řeckých a latinských studií
31711:00Řecká a latinská studia (NMgr.),
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.)
Ústav řeckých a latinských studií
31712:00Germánská a severoevropská studia – Germanistika (NMgr.),
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy (NMgr.)
Ústav germánských studií
31713:00Germánská a severoevropská studia – Nizozemština (Bc.),
Germánská a severoevropská studia – Nederlandistika (NMgr.)
Ústav germánských studií
31714:00Jazyky a komunikace neslyšících (Bc.)
Ústav jazyků a komunikace neslyšících
31715:00Fonetika (Bc., NMgr.)
Fonetický ústav
31716:00Hudební věda (Bc., NMgr.)
Ústav hudební vědy
31717:00Komparatistika (NMgr.)
Ústav české literatury a komparatistiky

Vysvětlivky:

Bc. = bakalářské studium
NMgr. = navazující magisterské studium
Pokud není uvedeno jinak, oborové prezentace tvají ca 40 min. (+ diskuse / přesun)
Změna programu vyhrazena