Live Stream / Chat

Záznamy prezentací a videopřešdnášek ze Dne otevřených dveří FF UK 2021:

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně přijímacího řízení nás neváhejte kontaktovat.


 

 

Místnost 1
10:00 Francouzská filologie (Bc., NMgr.), FJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.), Učitelství FJ a literatury pro střední školy (NMgr.) / Ústav románských studií prezentace video
11:00 Hispanistika (Bc., NMgr.), ŠJ a literatura se zaměřením na vzdělávaní (Bc.), Učitelství ŠJ a literatury pro střední školy (NMgr.) / Ústav románských studií prezentace video
12:00 Iberoamerikanistika (NMgr.) / Středisko ibero-amerických studií prezentace video
13:00 Portugalistika (Bc.) / Ústav románských studií prezentace video
14:00 Italianistika (Bc., NMgr.) / Ústav románských studií prezentace video
15:00 Logika (Bc., NMgr.), Logic (NMgr.) / Katedra logiky prezentace video
Místnost 2
10:00 Historie – evropská studia* (Bc.), Historie – obecné dějiny** (NMgr.) / Ústav světových dějin  prezentace*
prezentace**
video
11:00 Historie (Bc.), Historie se zaměřením na vzdělávání (Bc.) / Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin prezentace video
12:00 Historie – české dějiny v evropském kontextu (NMgr.), Učitelství historie pro střední školy (NMgr.) / Ústav českých dějin, Historie – hospodářské a sociální dějiny (NMgr.) / Ústav hospodářských a sociálních dějin prezentace video
13:00 Dějiny umění (Bc., NMgr.) / Ústav pro dějiny umění prezentace video
14:00 Archeologie pravěku a středověku (Bc., NMgr.) / Ústav pro archeologii prezentace video
15:00 Klasická archeologie (Bc., NMgr.) / Ústav pro klasickou archeologii prezentace video
16:00 Archivnictví a pomocné vědy historické (Bc., NMgr.)  / Katedra pomocných věd historických a archivního studia prezentace video
17:00 Veřejná správa a spisová služba (Bc.), Veřejná správa a spisová služba (NMgr.) / Katedra pomocných věd historických a archivního studia prezentace video
Místnost 3
10:00 Středoevropská studia – Maďarská studia, Polonistika, Slovakistika (Bc., NMgr.) / Katedra středoevropských studií prezentace video
11:00 Středoevropská studia – Romistika (Bc.) / Katedra středoevropských studií prezentace video
12:00 Východoevropská studia (Bc., NMgr.) / Ústav východoevropských studií prezentace video
13:00 Ruský jazyk a literatura* (Bc., NMgr.), RJ a literatura se zaměřením na vzdělávání** (Bc.), Učitelství RJ pro střední školy** (NMgr.) / Ústav východoevropských studií prezentace*
prezentace**
video
14:00 Jihovýchodoevropská studia (Bc., NMgr. v procesu akreditace) / Katedra jihoslovanských a balkanistických studií prezentace video
15:00 Řecká a latinská studia – Novořecký jazyk a literatura, Řecká a latinská studia – ostatní specializace (Bc.), Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.) / Ústav řeckých a latinských studií prezentace video
16:00 Řecká a latinská studia – všechny specializace (NMgr.), Učitelství LJ a literatury pro střední školy (NMgr.) / Ústav řeckých a latinských studií prezentace
17:00 Blízkovýchodní studia (Bc., NMgr.), Hebraistika a židovská studia (Bc.) / Katedra blízkovýchodních studií prezentace video
Místnost 4
10:00 Germánská a severoevropská studia – Finština (Bc.) / Ústav germánských studií prezentace video
11:00 Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika, modul dánština (Bc.)*, Germánská a severoevropská studia – Skandinavistika (NMgr.)** / Ústav germánských studií prezentace*
prezentace**
video
12:00 Germánská a severoevropská studia – Nederlandistika (NMgr.) / Ústav germánských studií video
13:00 Germánská a severoevropská studia – Germanistika (Bc.), NJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.) / Ústav germánských studií prezentace video
14:00 Germánská a severoevropská studia – Germanistika (NMgr.), Učitelství NJ a literatury pro střední školy (NMgr.) / Ústav germánských studií prezentace video
15:00 Obecná lingvistika (Bc., NMgr.) / Ústav obecné lingvistiky prezentace video
16:00 Bohemistika pro cizince (Bc.*, NMgr.**) / Ústav bohemistických studií prezentace
17:00 Empirická a komparativní lingvistika (NMgr.) / Ústav českého jazyka a teorie komunikace prezentace video
Místnost 5
10:00 Estetika  (Bc., NMgr.) / Katedra estetiky prezentace video
11:00 Filozofie (Bc., NMgr.) / Ústav filosofie a religionistiky prezentace video
12:00 Religionistika (Bc., NMgr.) / Ústav filosofie a religionistiky prezentace video
13:00 Etnologie a kulturní antropologie (Bc., NMgr.) / Ústav etnologie prezentace video
14:00 Sociologie (Bc., NMgr.) / Katedra sociologie video
15:00 Sociální práce (Bc., NMgr.) / Katedra sociální práce prezentace video
16:00 Pedagogika (Bc., NMgr.), Sociální  pedagogika (NMgr.) / Katedra pedagogiky prezentace video
Místnost 6
10:00 Filmová studia (Bc., NMgr.) / Katedra filmových studií prezentace video
11:00 Divadelní věda (Bc., NMgr.) / Katedra divadelní vědy prezentace video
12:00 Hudební věda (Bc., NMgr.) / Ústav hudební vědy prezentace video
13:00 Fonetika (Bc., NMgr.) / Fonetický ústav prezentace video
14:00 Informační studia a knihovnictví (Bc.), Informace, média a knižní kultura (NMgr.),  Studia nových médií (NMgr.) / Ústav informačních studií a knihovnictví prezentace video
15:00 Komparatistika (NMgr.) / Ústav české literatury a komparatistiky prezentace video
16:00 Jazyky a komunikace neslyšících (Bc.) / Ústav jazyků a komunikace neslyšících prezentace video
Místnost 7
10:00 Asijská studia – Indologie (Bc., NMgr.)  / Ústav asijských studií prezentace video
11:00 Asijská studia – Indonésistika (Bc.)  / Ústav asijských studií prezentace video
12:00 Asijská studia – Koreanistika (Bc., NMgr.) / Ústav asijských studií prezentace video
13:00 Asijská studia – Mongolistika (Bc., NMgr.) / Ústav asijských studií prezentace video
14:00 Asijská studia – Japanologie (Bc.*, NMgr.**) / Ústav asijských studií prezentace*
prezentace**
video
15:00 Asijská studia – Tibetanistika (Bc., NMgr.) / Ústav asijských studií prezentace video
16:00 Sinologie (Bc., NMgr.) / Katedra sinologie prezentace video
17:00 Srovnávací jazykověda – Chetitština (Bc.) / Ústav srovnávací jazykovědy prezentace video
YouTube
10:00 Anglistika – amerikanistika (Bc.), AJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.) / Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur prezentace video
11:00 Anglický jazyk* (NMgr.), Anglofonní literatury a kultury** (NMgr.) / Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur prezentace*
prezentace**
video
12:00 Andragogika a personální řízení (Bc., NMgr.) / Katedra andragogiky a personálního řízení prezentace video
13:00 Politologie (Bc.), Politické teorie (NMgr.) / Ústav politologie prezentace video
14:00 Český jazyk a literatura (Bc.), ČJ a literatura se zaměřením na vzdělávání (Bc.) / Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky
videospot
prezentace video
15:00 Český jazyk a literatura (NMgr.), Český jazyk – specializační studium (NMgr.), Učitelství ČJ a literatury pro střední školy (NMgr.); Učitelství češtiny jako druhého jazyka (NMgr. v průběhu akreditace) / Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky
videospot
prezentace video
16:00 Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočení – AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ  (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (Bc.), Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (NMgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (NMgr.) / Ústav translatologie prezentace video
17:00 Psychologie (Bc.), Psychologie (NMgr.) / Katedra psychologie prezentace video