FAQ

Do kdy si můžu podat přihlášku na bakalářské studium?

Přihlášky na bakalářské programy se podávají do posledního dne měsíce února v příslušném roce. Přesný termín pro podání přihlášky na bakalářské programy najdete v HARMONOGRAMU.

Do kdy si můžu podat přihlášku na navazující magisterské studium?

Přihlášky na navazující magisterské programy se podávají do 31. března. Přesný termín pro podání přihlášky na navazující magisterské programy najdete v HARMONOGRAMU.
Programy, jejichž akreditace není k dnešnímu dni dokončena, budou mít termín pro podání přihlášky stanoven samostatně.

Do kdy si můžu podat přihlášku na doktorské studium?

Přihlášky na doktorské programy se podávají do 30. dubna. Přesný termín pro podání přihlášky na doktorské programy najdete v HARMONOGRAMU.
Programy, jejichž akreditace není k dnešnímu dni dokončena, budou mít termín pro podání přihlášky stanoven samostatně.

Mohu si podat více přihlášek?

Můžete si podat libovolné množství přihlášek a v případě přijetí na více programů se až u zápisu rozhodnete, který program nebo kombinaci programů budete studovat. Naše fakulta nemá pro bakalářské a navazující magisterské programy stanovené pevné kombinace, na každý program podáváte přihlášku samostatně. Viz bod 2.3 Obecných podmínek.
V případě přijetí na více programů se až u zápisu rozhodnete, který program nebo kombinaci programů budete studovat.

Při vyplňování přihlášky mi nejde zadat moje střední škola a obor, který studuji. Co tam mám napsat?

Je možné, že škola změnila název, řiďte se IZO školy, které máte uvedené na vysvědčení. Co se týká názvu oboru, pokud nenaleznete přímo stejný kód, vyberte nejbližší podobný.

Jsem v posledním ročníku bakalářského studia, jaké vzdělání mám uvést do přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu?

Do přihlášky uveďte očekávaný stav v době zápisu ke studiu, tedy bakalářské vzdělání ukončené v roce konání přijímaček.

Jaké přílohy mám vložit k přihlášce? Vyžadujete maturitní vysvědčení/bakalářský diplom/jazykový certifikát?

K přihlášce žádné dokumenty o předchozím vzdělání nevkládáte. Doklad o ukončení předchozího vzdělání předkládají pouze přijatí uchazeči při zápisu ke studiu.
Jazykový certifikát uchazeči předkládají pouze v případě, že je v podmínkách přijímací zkoušky na daný program výslovně uvedeno, že je vyžadován a bodově hodnocen.

Mohu nějak změnit údaje v přihlášce (např. změna příjmení, změna čísla OP, změna bydliště…)?

V již odeslané přihlášce údaje měnit nejdou. Požadovanou změnu nám napište na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz a přiložte dokument, který ji dokládá (např. kopii OP). My daný údaj v SIS opravíme. Pokud jste aktuálně studentem FF UK, musí tuto změnu provést vaše studijní referentka.

Již na FF UK studuji samostatný bakalářský program, ale chtěl bych si přibrat druhý program do kombinace. Je to možné?

Od akademického roku 2021/22 to možné je, pokud jste studentem 1. ročníku programu, který umožňuje i sdružené studium a vyberete si program, který je též samostatný i sdružený. Musíte si podat přihlášku a projít úspěšně přijímacím řízením, zvolený nový program musí umožňovat samostatné i sdružené studium. Pokud budete přijat, při zápisu do 2. ročníku stávající minor ukončíte a nahradíte novým programem. Více viz bod 2.6. Obecných podmínek.

Studuji na FF UK ve sdruženém studiu a chtěl bych jeden program vyměnit. Je to možné?

Ano, pokud jste studentem 1. ročníku. Můžete ale změnit jen program, který studujete jako minor. Musíte si podat přihlášku a projít úspěšně přijímacím řízením, zvolený nový program musí umožňovat samostatné i sdružené studium. Pokud budete přijat, při zápisu do 2. ročníku stávající minor ukončíte a nahradíte novým programem. Více viz bod 2.6. Obecných podmínek.

Jaká je výše poplatku za přihlášku a jak mám provést platbu?

Výši poplatku za přihlášku na bakalářské studijní programy najdete ZDE.
Výši poplatku za přihlášku na navazující magisterské studijní programy najdete ZDE.
Výši poplatku na doktorské studijní programy najdete ZDE.
Platbu můžete provést kartou rovnou v SIS při založení přihlášky, bankovním převodem nebo ji uhradit v hotovosti na pokladně v budově fakulty.platba cena poplatek

Zaplatil jsem přihlášku kartou, ale stále se mi zobrazuje jako neuhrazená. Co mám dělat?

Pokud se u této přihlášky v SIS stále možnost platby kartou zobrazuje, znamená to, že platba neproběhla. To se může stát např. zahlcením platební brány. Proveďte tedy platbu znovu.

Poslal jsem platbu převodem, ale přihláška se stále zobrazuje jako neuhrazená. Co mám dělat?

Přiřazení platby může trvat i několik dní. Zkontrolujte si, že je správně uvedený variabilní a specifický symbol (VS a SS). Pozor, každá přihláška mů svůj specifický symbol, podle kterého je platba k této přihlášce přiřazena. Pokud SS chybí nebo je uveden chybně, platba se nepřiřadí a přihláška se jeví jako neuhrazená. V tom případě zašlete na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz kopii výpisu z banky o provedení transakce, my platbu dohledáme a přiřadíme ke správné přihlášce.

Proč je poplatek za přihlášku na některé bakalářské/navazující magisterské programy nižší?

Nižší (poloviční) částka se týká programů, které jsou povinně sdružené. Je totiž nutné si k nim podat ještě další přihlášku na program do kombinace. Pokud zvolíte do kombinace jiný povinně sdružený program, bude poplatek za něj rovněž nižší. Pokud zvolíte do kombinace program, který umožňuje i samostatné studium, bude tato přihláška za „plnou“ cenu.platba cena

Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v bakalářském programu?

Všechny bakalářské studijní programy jsou akreditovány v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma.platba cena poplatek

Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v navazujícím magisterském programu?

Většina navazujících magisterských programů je akreditována v českém jazyce a za splnění podmínek je jejich studium zdarma. Navazující magisterské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 110 000 Kč ročně.platba cena poplatek

Kolik stojí studium (školné) na vaší fakultě v doktorském programu?

Doktorské programy akreditované v českém jazyce jsou za splnění podmínek bez poplatku. Doktorské programy akreditované v jiném než českém jazyce jsou zpoplatněny částkou 2 000 Kč ročně.platba cena poplatek

Již jsem bakalářský/magisterský program studoval, ale nedokončil. Budu muset za další studium platit?

Pravděpodobně ano. U tříletého bakalářského programu máte nárok na 4 roky bezplatného studia. Pokud jste tedy studoval např. 2 roky, máte v novém studiu stále nárok na 2 roky bezplatné, ale třetí rok již budete muset uhradit. Pokud jste předchozí bakalářské studium ukončil už v 1. ročníku, stále máte nárok na další 3 roky bezplatně. V navazujícím dvouletém magisterském studiu jsou bezplatné 3 roky, princip je stejný.platba cena školné poplatek

Již jsem jeden bakalářský/magisterský program úspěšně vystudoval. Budu muset za další studium platit?

Ne, poplatek za další studium je v tomto případě na FF UK nulový.platba cena školné

Je mi více než 26 let. Můžu u vás studovat bakalářský/navazující magisterský program? Kolik budu za studium platit?

Veřejná vysoká škola poskytuje ze zákona studium v českém jazyce zdarma bez ohledu na věk studenta. Studium platí pouze studenti, kteří v minulosti studovali a své studium nedokončili. Částka je individuální a řídí se podle odstudované doby. Bližší informace vám podá studijní oddělení, referent pro poplatky za studium. Poplatek za studium v jiném než českém jazyce se řídí druhem studia. platba cena školné poplatek

Mohu na vaší fakultě studovat dálkově?

Dálkově, resp. v kombinované formě lze na FF UK studovat pouze minimum pregraduálních (bakalářských a navazujících magisterských) programů, některé z nich navíc neotvírají přijímací řízení každoročně. O konkrétní nabídce otvíraných programů se informujte vždy na podzim, kdy (obvykle v říjnu) zveřejňujeme podmínky přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok.
U doktorských studijních programů naopak většinu lze studovat formou kombinovaného (dálkového) studia.

Pregraduální studijní programy s možností kombinované formy studia:

BAKALÁŘSKÉ
Archivnictví a pomocné vědy historické
Informační studia a knihovnictví
Pedagogika

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
Archivnictví a pomocné vědy historické
Informace, média a knižní kultura
Pedagogika
Sociální pedagogika

Pořádá FF UK přípravné kurzy pro uchazeče?

Přípravné kurzy organizují jednotlivé katedry a ústavy na základě vlastního rozhodnutí. Informaci, zda se na daný program přípravný kurz koná, naleznete vždy ve vizitce programu na webu nebo v podmínkách přijímacího rízení.

Kde najdu vzorové testy k přijímacím zkouškám?

Modelové testy obsahující příklady formulace otázek najdete na webech jednotlivých kateder a ústavů, které zajišťují výuku daného programu (uvedeno vždy ve vizitce programu na webu nebo v podmínkách přijímacího řízení). Nejedná se o přesné zadání testů, použitých v předchozím roce!

Mají všechny programy cizojazyčnou verzi studia?

Nemají, naše fakulta nabízí primárně studium v českém jazyce. Cizojazyčné programy najdete v malém zastoupení v navazujícím magisterském stupni, hojně pak nabízíme cizojazyčné programy v doktorském studiu. Programy realizované v cizím jazyce jsou zpoplatněny.

Jsem cizinec. Musím předložit certifikát o stupni znalosti českého jazyka? Jaký stupeň znalosti je pro studium vyžadován?

FF UK certifikát o znalosti češtiny nevyžaduje, musíte být schopen absolvovat přijímací zkoušku i následné studium v češtině. Zahraničním uchazečům nejsou v průběhu přijímacího řízení poskytovány žádné výhody. Přijatí uchazeči musí doložit předchozí zahraniční vzdělání dle požadavků uvedených v sekci Nostrifikace

Jsem „dys“ a měl jsem upravenou podobu maturitní zkoušky. Můžu o totéž žádat i u přijímaček?

Ano, máte nárok na přizpůsobení průběhu přijímací zkoušky ve stejném nebo podobném rozsahu na základě podání žádosti a přiložení zprávy z PPP. Více informací najdete v sekci pro uchazeče se speciálními potřebami.

Mám zrakové/sluchové/tělesné/jiné zdravotní postižení. Mohu i v takovém případě studovat na FF? Je možné upravit mi podmínky pro způsob konání přijímací zkoušky?

Ano, máte nárok na přizpůsobení průběhu přijímací zkoušky na základě podané žádosti a přiložení lékařské zprávy. Zajistíme vám podmínky v souladu s typem a rozsahem vašeho postižení. Více informací najdete v sekci pro uchazeče se speciálními potřebami.

Můžu se na FF UK dostat bez přijímaček?

Všechny programy na FF UK vyhlašují přijímací zkoušku. Je-li její součástí i možnost upuštění od přijímací zkoušky, probíhá za předem stanovených a zveřejněných pravidel (viz Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK). Většina programů možnost upuštění od přijímací zkoušky ale nenabízí.

Zohledňují se výsledky SCIO testů?

Ne. Každá katedra nebo ústav připravuje každoročně autorské testy pro svůj program. Jejich zaměření najdete v popisu přijímací zkoušky konkrétního programu, modelové testy pak na webu ústavu nebo katedry (viz vizitka programu).

Pomůže mi jazykový certifikát získat plusové body?

Pokud je součástí podmínek přijímací zkoušky na konkrétní program uvedeno toto zvýhodnění, pak je certifikát hodnocen předem stanovenou bodovou hranicí. Pokud tuto podmínku zkouška neobsahuje, není třeba žádný certifikát předkládat, o výsledku přijímacího řízení rozhoduje váš výkon u přijímací zkoušky.

Kolik musím přečíst knih k přijímací zkoušce?

Ze zkušenosti posledních let předložené seznamy obsahovaly podle programů nejčastěji 10-12 titulů. Pokud je seznam literatury požadován u zkoušky, doporučujeme do něj zahrnout tituly, o nichž jste schopni při zkoušce podrobně hovořit, odpovídat na dotazy. Platí tedy pravidlo, že méně je někdy více. Přehled doporučené literatury případně další informace s tím související mají na svých webech jednotlivé katedry a ústavy.

Kdy a kde zjistím přesný termín přijímací zkoušky?

Termíny jsou začátkem května zveřejněny v SIS, naleznete je v sekci Moje přihlášky u příslušného programu. Pozvánku na konkrétní program obdržíte elektronicky v SIS nejpozději 15 dní před termínem zkoušky. Současně s pozvánkou obdržíte i přílohu obsahující další důležité informace k průběhu přijímacího řízení.


Stále jsem ještě neobdržel pozvánku k přijímací zkoušce. Co mám dělat?

Pozvánky zasíláme pouze elektronicky. Jednak obdržíte notifikační e-mail o vložení nového dokumentu, jednak se pozvánka zobrazuje ve vašem profilu u dané přihlášky. Zkontrolujte si nastavení své e-mailové pošty, může se stát, že vám zprávy ze SIS padají do spamu.

Co mám dělat, když se mi termín zkoušky překrývá s maturitou/státnicí/jinou přijímací zkouškou?

Můžete požádat o náhradní termín přijímací zkoušky. Podrobnosti a postup jsou uvedeny v sekci Náhradní termín přijímací zkoušky

Nesložil jsem maturitní zkoušku v řádném termínu, mohu se zúčastnit přijímací zkoušky?

Ano, složení maturity v době konání přijímaček není podmínkou. Maturitní vysvědčení předkládáte v případě přijetí až při zápisu ke studiu. Ten se koná v náhradním termínu i v září, takže i podzimní maturanti mají šanci studovat na FF UK.

Jaké dokumenty musím předložit u přijímacích zkoušek?

Při prezenci doklad totožnosti a vytištěnou pozvánku. Pokud Odborné požadavky přijímacího řízení FF UK stanovují další materiály, je to vždy explicitně uvedeno v popisu přijímací zkoušky (seznam literatury, životopis aj.)

Mohu skládat zkoušku v jiném jazyce než českém?

Na většinu programů je zadání písemné a ústní zkoušky v češtině, odpovídat lze i ve slovenštině. U programů zaměřených na jazyky je zjišťována znalost příslušného jazyka dle podmínek uvedených v popisu přijímací zkoušky, i zde však počítejte se zadáním alespoň částečně v českém jazyce. Na všechny programy Český jazyk… zkouška probíhá výhradně v češtině, stejně jako je povinná čeština u přijímací zkoušky v programech Mezikulturní komunikace – překlad a tlumočení.

Kdy se dozvím výsledky zkoušek?

Termín zveřejnění konečných výsledků přijímacích zkoušek (přijat/nepřijat) naleznete v HARMONOGRAMU. O tom, že výsledky byly zveřejněny, uchazeče vždy informujeme hromadným e-mailem.

Kde zjistím výsledky přijímacích zkoušek?

Dílčí i konečné výsledky (počet bodů a stav přijat/nepřijat) budou zveřejněny prostřednictvím SIS (aplikace Přihláška, Průběh PŘ). Nepřijatým uchazečům zasíláme písemné rozhodnutí na adresu, kterou uvedli v přihlášce. Přijatí uchazeči obdrží rozhodnuití u zápisu na základě předložení dokladu o ukončeném předchozím vzdělání.

Kdy fakulta rozesílá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu?

Nepřijatým uchazečům zasíláme písemné rozhodnutí na adresu, kterou uvedli v přihlášce, přibližně v polovině července. Přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí u zápisu na základě předložení dokladu o ukončeném předchozím vzdělání.

Jak mám podat odvolání proti nepřijetí?

Podrobnosti ohledně podání odvolání naleznete v sekci Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Pořádá fakulta druhé kolo přijímacího řízení?

Tzv. Dodatečné přijímací řízení (DPŘ) je samostatné řízení, pro něž platí stejné požadavky k přijímací zkoušce jako v řádném PŘ, jsou však stanoveny vlastní termíny pro podání přihlášky, termíny zkoušek a počty přijímaných. Na programy nabízené v rámci DPŘ se podává samostatná přihláška, případné výsledky z řádného termínu se nezohledňují. Pokud bude DPŘ v daném akademickém roce vypsáno, naleznete veškeré podrobnosti na webu fakulty. Obecně k DPŘ viz bod 7 v Obecných podmínkách PŘ.

Nemám v Praze kde bydlet. Má fakulta vlastní koleje?

Fakulta studentům ubytování nezajišťuje, ale univerzita disponuje ubytovací kapacitou na svých kolejích, o které mohou studenti zažádat. Nejvíce informací a kontakty naleznete na webu UK.

Jak se při studiu můžu stravovat v rámci fakulty?

V prostorách hlavní budovy FF UK na nám. J. Palacha 2 je Bistro Mezi Řádky, kde se připravují 2 teplá jídla denně a je nabízen i další doplňkový sortiment jídla a pití. Všichni studenti mají zároveň možnost navštěvovat kteroukoliv menzu UK, které jsou součástí jiných fakult univerzity. Podrobnosti najdete na webu Kolejí a menz UK.

Jak funguje studentský život mimo výuku?

Součástí života fakulty jsou i nejrůznější oborové spolky a Studentská rada, které se prezentují u zápisu do studia. Přehled studentských aktivit naleznete ZDE a přehled studentských spolků najdete ZDE.

Kdo mi pomůže v orientaci, než se rozkoukám?

Intuice, orientační systém, spolužáci…, ale také oborové spolky na fakultě a Studentská rada. U zápisu obdržíte brožuru OFFŠEM, která vás teoreticky provede začátkem studia. A ve věcech studia se můžete spolehnout též na svou studijní referentku.