Uchazeči se speciálními potřebami

 • Tlumočení mezi češtinou a ČZJ nebo přepis prezentací jednotlivých programů
 • Jiné potřeby
  • Pro informace a žádosti o řešení specifických potřeb při účasti na DOD /např. informace o bezbariérovém vstupu do budovy, tablet pro zvětšení prezentace, její zobrazení v inverzních barvách atd.) kontaktujte dr. Davida Čápa (e-mail david.cap@ff.cuni.cz).
 • Individuální konzultace
  • Zájemci o studium, kteří mají speciální potřeby – kromě neslyšících a nedoslýchavých zájemců – si mohou domluvit individuální konzultace s koordinátorem péče o uchazeče se speciálními potřebami dr. Davidem Čápem (e-mail david.cap@ff.cuni.cz).
  • Neslyšící a nedoslýchaví zájemci o studium se s tímto mohou obracet na Mgr. Kateřinu Holubovou (e-mail katerina.holubova@ff.cuni.cz – konzultace jsou možné v mluvené češtině, psané češtině nebo v českém znakovém jazyce).

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč o jakýkoli typ studia požádat o modifikaci přijímací zkoušky.

Požadavek je třeba vložit při zakládání přihlášky zaškrtnutím políčka Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení, vyplněním typu zdravotního postižení a uvedením konkrétních požadavků na způsob modifikace. Inspirovat se můžete přizpůsobením vaší maturitní zkoušky.

 

Povinnou součástí je příloha, kterou vložíte ve formě PDF souboru k elektronické přihlášce (typ přílohy: Modifikace přijímací zkoušky).

Uznatelné doklady o zdravotním znevýhodnění

V případě žádosti o modifikaci přijímacího řízení (i později pro případnou evidenci mezi studujícími se speciálními potřebami) je třeba dodat aktuálně platný dokument dokládající vaše zdravotní znevýhodnění.

 

Uznatelnými doklady jsou:

 • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde)
 • doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem
 • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e)

 

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Podrobnosti viz článek 3.4 Obecných podmínek přijímacího řízení.